Pembiayaan Peribadi

Pembiayaan Peribadi-I
Yayasan Dewan Perniagaan
Melayu Perlis Berhad

Pembiayaan peribadi patuh syariah eksklusif untuk penjawat awam Malaysia, kakitangan Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang terpilih sahaja.

RM3,000 sehingga RM300,000

serendah 6.65%

1 tahun sehingga 10 tahun

Pembiayaan Islam tidak bercagar

RM1,500/bulan

Peringatan: Pembiayaan Yayasan Dewan Perniagaan Perlis Berhad tidak harus digunakan untuk akitiviti haram yang bercanggah dengan prinsip Syariah.

Pembiayaan Peribadi-I
Yayasan Dewan Perniagaan
Melayu Perlis Berhad

Pembiayaan peribadi patuh syariah eksklusif untuk penjawat awam Malaysia, kakitangan Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang terpilih sahaja.

RM3,000 sehingga RM300,000

serendah 6.66%

1 tahun sehingga 10 tahun

Pembiayaan Islam tidak bercagar

RM1,500/bulan

Peringatan: Pembiayaan Yayasan Dewan Perniagaan Perlis Berhad tidak harus digunakan untuk akitiviti haram yang bercanggah dengan prinsip Syariah.

Kalkulator Ansuran Bulanan

Gunakan kalkulator mudah kami untuk mengira bayaran ansuran pembiayaan anda.

(Penafian: Kalkulator ini berfungsi sebagai anggaran sahaja. Ia disediakan untuk tujuan ilustrasi dan adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diberikan. Ia bukan merupakan sebut harga.)

Kelayakan

• Warganegara Malaysia berumur 20 hingga 58 tahun.
• Bekerja sebagai penjawat awam Malaysia dan kakitangan Badan Berkanun atau syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang terpilih.
• Kakitangan tetap dengan sekurang-kurangnya 6 bulan perkhidmatan.
• Pendapatan kasar bulanan minimum sebanyak RM1,500.

Dokumen yang Diperlukan

Anda perlu mempunyai dokumen-dokumen berikut untuk memohon.

Salinan yang Perlu
Diakui Sah:

 • 1 Kad Pengenalan MyKad / Kad Pengenalan PDRM.
 • 3 bulan penyata gaji yang terkini.

Salinan yang Tidak Perlu
Diakui Sah:

 • Penyata bank terkini (akaun gaji / akaun simpanan / akaun semasa untuk menerima pembiayaan).
 • Surat pengesahan pekerjaan.
 • Surat opsyen (sekiranya berkenaan).
 • Surat pemindahan (sekiranya berkenaan).
 • Penyata perjanjian / surat pemindahan sementara (sekiranya berkenaan).

Dokumen yang Diperlukan

Anda perlu mempunyai dokumen-dokumen berikut untuk memohon.

Salinan yang Perlu
Diakui Sah:

 • 1 Kad Pengenalan MyKad / Kad Pengenalan PDRM.
 • 3 bulan penyata gaji yang terkini.

Salinan yang Tidak Perlu
Diakui Sah:

 • Penyata bank terkini (akaun gaji / akaun simpanan / akaun semasa untuk menerima pembiayaan).
 • Surat pengesahan pekerjaan.
 • Surat opsyen (sekiranya berkenaan).
 • Surat pemindahan / surat pemindahan sementara (sekiranya berkenaan).
 • Penyata perjanjian (sekiranya berkenaan).